KCY YAPI

2005 y???l???nda Tekart markas???yla g??????l??? ad???mlarla faaliyete ge???en firmam???z, g???venlik ve rahat ya???am ko???ullar???n??? ilke edinerek in???aat sekt???r???nde i??? hayat???na ba???lam??????t???r.

2010 y???l???nda KCY markas???n??? da olu???tururarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yapm?????? oldu???umuz ve devam etmekte olan projelerimizle siz say???n m??????terilerimize en g???zel ya???am ko???ullar???n??? sunmak gayesindeyiz.


 Copyright ??? 2013 KCY Yap??? ???n???aat Sanayi ve Ticaret Limited ???irketi Zoom Ajans Bilgisayar ve Yay???nc???l???k Hizmetleri